METSÄNVILJELY

Päämääränä uusi metsä!

Metsänkasvatuksen tärkeimpiä vaiheita on metsänuudistaminen. Metsän viljelyn tarkoituksena päätehakkuun jälkeen on saada tilalle kasvamaan hyvätuottoinen taimikko.Tähän olennaisesti vaikuttavat uudistamisketjun alussa valitut toimenpiteet, niiden oikea aikaisuus ja työn laatu.

Metsän viljely aloitetaan luomalla taimelle tai siemenelle parhaat olosuhteet kasvuun ja kehitykseen maan muokkauksella. Oikean muokkaustavan sekä puulajin valinta vaikuttavat siihen, miten taimi lähtee kasvuun ja kuinka se pärjää kilpailussa luonnon vesakkoa vastaan.

Metsä voidaan uudistaa joko istuttamalla tai kylvämällä. Kylvö sopii parhaiten karuille ja kivisille kasvupaikoille ja on kustannustehokasta. Viljavammilla mailla taimien istutus on kannattavampaa.

Palveluihimme kuuluvat mm. taimien hankinta, kuljetukset ja istutukset sekä käsinkylvö. Tarvittaessa hoidamme koko uudistusketjun suunnittelusta toteutukseen yhteistyössä paikallisten koneurakoitsijoiden sekä taimien tuottajien kanssa.