KULOTUS

Kulotus on tulen tarkoituksellista hyödyntämistä luonnonhoidossa, maataloudessa ja metsänhoidossa.Metsänhoidollisessa kulotuksessa hakkuualueen hakkuutähteet,
jätepuusto ja osa maanpinnan humuskerrosta poltetaan metsän luontaista
uudistamista varten. Metsän ennallistamisessa poltetaan myös alueen elävä puusto.