METSäN KULOTUS

Metsän kulotuksella tarkoitetaan tulen tarkoituksellista hyödyntämistä luonnonhoidossa, maataloudessa ja metsänhoidossa.

Metsänhoidollisessa kulotuksessa hakkuualueen hakkuutähteet, jätepuusto ja osa maanpinnan humuskerrosta poltetaan metsän luontaista uudistamista varten. Metsän ennallistamisessa poltetaan myös alueen elävä puusto.
Kulotus parantaa kasvupaikan ravinne- sekä lämpöoloja: hakkuutähteisiin ja humuskerrokseen sitoutuneet ravinteet vapautuvat kasvien käyttöön sekä maan happamuus vähenee.

Lämpöä eristävä humuskerros ohenee ja maan lämpöolot paranevat. Tämän lisäksi kulotuksella on positiivinen vaikutus metsän monimuotoisuuden kannalta.

Paloalueella hakeutuu lajeja, jotka ovat riippuvaisia palossa vaurioituneesta puuaineksesta.Monet paloa kaipaavat lajit ovat harvinaistuneet ja osin jopa uhanalaistuneet.