METSÄSUUNNITTELU ja tila-arvio

Metsäsuunnittelu

Onko tiedossasi, millaisia metsänhoitotöitä metsäsi tarvitsee päästäkseen parhaaseen tuotokseen? Vai olisiko aika korjata puustoa ja saada siitä tuloja.

Metsäsuunnitelma sisältää ajantasaiset tiedot metsätilasta sekä opastaa metsänomistajaa kehittämään metsäänsä haluamaansa suuntaan.

Tehdään yhdessä metsällesi ohjekirja, metsäsuunnitelma

Toteutamme Pohjois-Suomen alueella metsäsuunnittelua metsänomistajien toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Valmiin metsäsuunnitelman luovutamme aina henkilökohtaisesti opastuksen kanssa.

Suunnitelmien teossa hyödynnämme maastokäyntien lisäksi aineistoa metsään.fi sivuilta sekä Forest Kit metsäsuunnittelusovellusta.

Tiesithän, että suunnitelmasta tulleet kulut voit vähentää metsäverotuksessa.

Miksi metsäsuunnitelma kannattaa tehdä?

- Ajantasaiset puustotiedot antavat kattavan tiedon tilan metsätaloudellisesta arvosta.
- Metsätilan mahdollisuudet konkretisoituvat
- Päätöksenteko metsätilaa koskevissa asioissa helpottuu
- Suunnitelman avulla puukaupan, puunkorjuun ja metsähoitotöiden suunnittelu nopeutuu sekä helpottuu ja suunnitelma on myös hyvä apu tarjouksia pyytäessä
- Tilan menojen ja tulojen arviointi helpottuu
- Metsänomistajalle selviää tilan metsänhoitokohteet, joihin voi saada valtion tukea.

Tila-arvio

Tila-arvio on metsiesi arvolaskelma. Laadimme tarpeidesi mukaan arvion metsiesi taloudellisesta arvosta jota voit tarvita mm. perunkirjoituksia, omaisuuden jakoa tai tilan myyntiä varten.

Tila-arvio tehdään maastomittauksien avulla. Maastossa tehtyjen mittauksien ja havaintojen perusteella toimistossa luodaan tilasta kirjallinen raportti.

Raportissa käytetään apuna Etapio ForestKit sovellusta, joka käyttää metsän arvonlaskennassa summa-arvomenetelmää.