METSÄSUUNNITTELU

Tehdään metsillesi ohjekirja. Toteutamme Pohjois-Suomen alueella metsäsuunnittelua metsänomistajien toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Suunnitelmien teossa hyödynnämme maastokäyntien lisäksi aineistoa metsään.fi sivuilta sekä Forest Kit metsäsuunnittelusovellusta.